Ana Nikvul: ŠTA JE LJUBAV

rain-new-york-city-24794653

ŠTA JE LJUBAV
.
kad te izmuče aveti tvoje
i kad više ne možeš nigde da se od njih sakriješ
ne slušaj savete i nek ti ne padne na pamet
da odeš u šumu na drugom kontinentu
da odeš preko sedam olistalih gora i pomodrelih mora
da se popneš na mesec uspaljeni
da se odmetneš u najdublji kut nepronadjene pećine
ako zaista želiš da se sakriješ od svega i primiriš
jer ne možeš sebe više da se podneseš
jer si umoran iznuren usamljen i sam
sakrij se u nečije srce
niko te tamo tražiti neće
jer je ono oko svih očiju
misao svih misli
duša svih duša
vera nad verama
tu se sakrij dragi
makar i ne bilo moje
tako te volim
da želim da te pustim