Božica Jelušić: SAD KAD I JOHNNY IMA SEDAM BANKI

341705912_1187960885179439_8133290961891080418_n

SAD KAD I JOHNNY IMA SEDAM BANKI
.
Sad kad i koščati Johnny ima već sedamdeset,
U Nizozemskoj čuči i žvače šećernu vunu,
Od naraštaja cijelog preživi troje od deset,
A sajmonice stare na dnu ormara trunu.
.
Sad će se vidjeti bogme, tko je od kakve repe,
Tko je sačuvao zube, sonete, prepjeve s grčkog,
A koga huk vjetra s gore k’o truli orah stepe
Da mu se slava potrajba od Osijeka do Brčkog.
.
Došlo je doba da se računi lijepo polože,
Te da se kakva brlja fino strusi kroz jednjak.
Dok se na tavanu javnom njišu olinjale kože,
Jurišnicima mladim pokazat ćemo srednjak.
.
Zvuk putuje po vjetru, šume i hrastove njiše.
A meni, ljubazni Bože, daj bajtu na Sri Lanki,
Da se pod palmu skvrčim i bitke ne bijem više,
Jer što to vrijedi kad Johnny već broji sedam banki?
.
15. travnja 2023. Flora Green
341314546_532263412408721_40986674457071016_n