Abdulah Sidran: TUGA

241254351_2079004845598620_221597463583346496_n

TUGA
.
Tuga ima šape od svile i hod mačiji.
Plovim nebesima, sretan, dok milujem kosu
djetinju, a ona se, niotkud, prikrade, posred mi
duše legne, pretvori me u – avetinju.
Zaboravim ponekad ko sam i šta sam, dok
žmirim i puštam da muzika, u jeziku nijema,
kovitla me i opija. Odnekud, niotkud, odjednom, preplavi
me ona, moja nježna krvopija. Da mi kaže ko sam i da
ne da baš ono šta hoću: da to ne znam, i da me nema.
Umijem, kad duša poželi i hoće, skloniti se
u kristalno carstvo samoće. Da ne poludim, odagnavam
iz sebe cio, dobri i teški, svemir ljudi. Učim govor zvjerinja
i bilja. Da to bude moje življenje i zbilja.
Ona se odnekud dovuče, jezikom zmije i kandžom
mačke, žecne i zagrebe žestoko, duboko, ko prstom
u oko. Zaboli, zaboli, ko suza dječija. Avaj, avaj, avaj !
I tisuću još puta: avaj ! To li je, Bože, sudba čovječija ?
To li je, Bože, življenje ljudsko, tegobno i bijedno ?
Zaplovim ponovo u nebesa, milujem, ponovno,
kose djetinje. Vabim je, neka dođe, nek čini šta hoće.
Biće mi svejedno.
Zar nismo,
Otkad se znamo,
Ja i ona – jedno ?
.
(decembar 2015)