Mirna Weber: Sklopljene ruke

312233901_6193874787308793_3013940549252423219_n

Sklopljene ruke
.
Sklopljene ruke k’o putokaz u nebo,
Molitva za milost uplašenog roba.
Strelica kroz vrijeme što rastvara doba.
Stranice od knjige što putuju webom.
Milost za vojnika zavezanih ruku.
Oltar mnogo veći od kože i mesa.
Nada bolesniku, portal za čudesa.
Zahvala za snove na tvrdom jastuku.
Dva slijepljena lista svaka vjera znade.
I mene ponekad čuda iznenade.
.
skulptura – A.Rodin – Katedrala