STOL NAJBOLJIH LJUDI I GENIJA: ZLO – ČIN & SNO – VIĐENJE

images

Piše: Nikola Devčić Mišo

Na početku bijaše zlo, potom čin i na kraju zlo – čin. Na početku bijaše san, potom svjetlo i na kraju sno – viđenje. Riječ je o tome da se kroz snove prokrijumčari cijela jedna stvarnost kako bi se došlo do načela nove strogosti, nove okrutnosti, lucidne stvarnosti.
Spacijalni fantazisti snivaju dnevne snove o introspekciji i samospoznaji, snivaju san o ljubavi, platonovski san o idealnom, snivaju marksistički san o revoluciji, desadeovske snove o slobodi, kafkijanske snove o stravi, filmske snove o slatkim ubojicama dječjih lica, snivaju san sna o jeziku u službi sna. San sniva otpor kontra-snu razuma koji bi da sudi – snovima.
Dnevni snovi snivaju da su strojevi koji „daju uzimajući“ i „uzimaju dajući“. Način na koji san obuzima čovjeka sličan je načinu na koji žena obuzima čovjeka, ulazi u njega, s napetošću nalik blaženstvu, usporedivim sa opijenošću, ali ne u smislu drogiranosti, nego u smislu lucidnosti.
Ogradili smo se licima nove strogosti oko „stola najboljih ljudi i genija“ kako bi se sačuvali od pritiska svega onoga što „za stolom“ nije u trenutku kad sve postane moguće, kada san o slobodi postane sloboda snivanja koja prelazi u zbilju radosnih snova označitelja bez značenja.