Hermann Hesse: ZVUK FLAUTE

flute

ZVUK FLAUTE

Kuća u noći kroz žbun i granje
S prozora jednog lako svjetlucanje
I tamo u nevidljivom kutu
Stajaše neko svirajuć flautu.

Melodija stara bliska tako,
Tekla je blago u noći,
Kao da dom je zemlja svaka
Kao da će svaki put cilju doći.

I tajni smisao svijeta stade
da se otkriva u njegovu dahu,
I srce se tome rado predade
I sva vremena sada bijahu.

prevod Đoko Erić