Nemanja Rotar: Evropa danas na dan pobede nad fašizmom

13506-a0a89eaab5f64aa7afe8f06c9ad7c717

Vreme da se zapitamo na šta danas liči najstariji kontinent kome su stari Grci udahnuli život i dali prvu civilizacijsku fizionomiju. U Ervopi je rođena svest o individualnosti. To je najveći doprinos čevečanstvu koji je iznedrila helenska misao. Taj neprevaziđeni osećaj za prepoznavanje, razumevanje, a samim tim i poštovanje posebnih, odnosno rafiniranih odlika duha, iznedrio je veliku antičku misao o neponovljivosti i autentičnosti ljudske prirode, o njenoj neprikosnovenoj slobodi mišljenja i izražavanja. To je bio kopernikanski preokret u svetskoj filozofskoj misli koja je do tada dogmatski robovala bogovima i kolektivitetu. Na žalost, danas Evropa ima malo ili skoro nikakve veze sa svojom starogrčkom prošlošću. Prefinjeni osećaj za moćnu i neponovljivu individualnost degradirao je u najsurovije oblike egoizma i autističnosti. Sloboda mišljenja i stvaranja okovana je zakonom tržišta i birokratijom. Na mesto odakle je sijala svetlost agore i demokratije pada senka jedne supersile. Osnovni parametri koji uređuju sve društvene odnose počivaju na relaciji „ponuda–potražnja” i ostvareni profit. Sve što izmiče kontroli ovako uređenog sistema smatra se nebitnim. Srednjomernost je obavezujuća kategorija za svakog učesnika u virtuelnom i simuliranom cirkusu današnjice. Genijalci su nepoželjni, individualnost i autonomnost omražena, tradicija obesmišljena, a sloboda redukovana. I kako to reče italijanski pisac Aleksandro Bariko: “Varvari su ponovo zaposeli sve. Površina umesto dubine, brzina umesto promišljanja, sekvence umesto analize, surfing umesto produbljivanja, komunikacija umesto iskaza, multitasking umesto specijalizacije, zadovoljstvo umesto truda. Sistematsko urušavanje čitavog mentalnog instrumentarija nasleđenog od romantične i građanske kulture devetnaestog veka. Sve do najskandaloznijeg detalja: grube laicizacije svakog fenomena, frontalnog napada na svetost duše, šta god ona značila”.