Nikola Devčić Mišo: MIKRO-FIZIKE PROTU-MOĆI

279269678_5293240394027872_692809526771753637_n

Protu-moć je tamo gdje ima moći; otpor nikad ne leži izvan moći. Moć uopće nije svojstvo nekog pojedinca; ona pripada skupini koja djeluje i govori i postoji samo tako dugo dok skupina ostaje na okupu – organizacija kao strukturirana moć. Kada za nekoga kažemo da ima moć, zapravo mislimo da ga je opunomoćila neka skupina ljudi da djeluje u njihovo ime i kao takva ne treba nikakvo opravdanje. Ako je moć raspršena u umnoženim mrežama otpor je jedino moguć u nizu lokaliziranih strategija. Protu-moć “specifičnih intelektualaca” sposobnost je za analizu specifičnih kodova moći i izgradnju “strateškog znanja”. Zadatak je sumnjati u sve poretke u kojima se znanje pretvara u moć i obrnuto. Vrijeme za pravdu, slobodu i jednakost uvijek je SADA. Biti protiv na svakom mjestu. Današnje je doba obilježeno pojmom “kriza”. Prva je kriza nejednakost među zemljama. Nejednakost je sve manje održiva i ne tiče se samo dohotka i blagostanja nego i zdravstvenog šoka izazvanog korona virusom Covid-19 i obrazovanja. Druga je kriza okoliša, a treća je kriza liberalne demokracije, odnosno usponi nacionalističkih i autoritarnih režima. Tvrdnja da napredak u slobodi zahtijeva napredak u svijesti o slobodi stoji više no ikad. Snage protu-moći kontinuirano regrupiraju svoje pozicije, preoblikujući u tim procesima tijelo, želje, vrijednosti, odnose, ponašanja. U novoljevičarskom buntu protu-moć je tako rekonceptualizirana kao mnoštvo „lokalnih revolucija“ koje se odvijaju u odnosu na disciplinirano, potčinjeno, nadzirano, individualno i kolektivno tijelo. Prekid sa fundamentalnim uslovima dominacije i represije zahtijeva: metodično oslobođenje i odbijanje Poretka, s ciljem radikalne reevaluacije vrijednosti. Takva praksa uključuje prekid s poznatim, rutinskim načinima viđenja, slušanja, osjećanja, razumijevanja stvari, tako da organizam može postati osjetljiv na potencijalne oblike neagresivnog svijeta, svijeta bez eksploatacije. Moć demosa je blo čija moć koju neprestano negira i ugrožava oligarhijski ustroj institucija. Nad demokracijom uvijek lebdi opasnost samoukidanja. Za demokraciju se treba boriti na način stvaranja javnog prostora u kojem se bore istina i laž. Svaka napisana i izgovorena riječ koja je upućena nekome uvijek podrazumjeva određeni stupanj poštovanja ili prijateljstva. Prema tome, iz najvećih kriza i pogibelji naše epohe izvući ćemo se zajedničkim naporom, odnosno kroz artikulaciju subjektivnosti koja se upravo rađa kao solidarna i u isti mah sve različitija; kroz artikulaciju društva koje se mijenja u skladu sa novim povjerenjem čovječanstva u samo sebe; kroz artikulaciju okruženja koje prolazi kroz procese stvaranja iznova. Nova politika drugačija je ekonomija tijela i užitka. Uloga današnjih javnih intelektualaca, umreženih disentologa, virtualnih intelektualaca, angažiranih celebrityja, samoproglašenih egzorcista kolektivno nesvjesnog, talentiranih magaraca opće prakse, modnih mačora širokih narodnih masa, u doba realne moći ekonomije, simboličke moći politike i imaginarne moći kulture, obilježena je političkim angažmanom slobodne uporabe uma, slobodom za sve, repolitiziranjem ekonomije, radikalnim suočavanjem s političkim poretcima, borbom protiv perverzija demokracije, napretkom tehnologije koja oslobađa kritičke potencijale mnoštva. Šta uopće danas znači mikro-fizika protu-moći i je li ona moguća? Građanski neposluh građanska je hrabrost za direktnu borbu protiv postojećih zakona, protiv moralnih normi i protiv običaja zajednice. To je svijet avangardnih mistika, zviždača, lunatika, autsajdera, boema, punkera, nihilista, hakera i ciber revolucionara, istinskih iluzionista, anarhista, komunista, femi-marksista. Sloboda slijedi subjektivnu težnju za izražavanjem. Moć je samo ono što činim svojom strašću, čime sam aficiran. Sva je moć u aktualnom, u djelovanju. Djelovanje i moć jedno su te isto. Uvjet svake protu – moći je potreba da patnja progovori „nedopustivo pjesnički“ jer patnja je objektivnost koja tereti politički nemoćnu subjektivnost. Etika novih subjekata protu-moći je etička materija koja se odupire i stvara nove oblike života. Etika novih subjekata protu-moći mikro-fizika je rada mjesta s kojeg ćemo se odazvati pozivu na društveni angažman. Etika protu-moći borbeni je entuzijazam protuzbiljskih tendencija i nadmoćna verbalna spontanost u suprotnosti prema angažmanu intelektualnog kapitala. Ova revolucionarna antifilozofska tajna utopija „nade beznadežnih“ najavljuje mogućnost jednog novog „društva kao subjekta“, jedne nove ideje slobodnog zajedničkog života organiziranog na načelima solidarnosti. “Stvarati znači oduprijeti se. Oduprijeti se znači stvarati.” Stvoriti možemo samo nemoguće!