RICHARD WILBUR: BOŽIĆNA HIMNA

270187877_10217063156289750_2863788595640126128_n

BOŽIĆNA HIMNA

Štalska se lampa užiže,
Njen sjaj će nebo probudit;
Glas zvijezda ponire niže
I svaki će plakati kamen
I slama će sjati zlatom;
U štagalj nebesa će sići,
Dok štalica svetištu sliči.
Sin Davidova grada
Ispunit će poslanje;
Palme će poviti granje,
I svaki će plakati kamen
Težak, nijem i bez sluha,
Leći će cestu da grade,
Kud dolazi Kraljevstvo duha.
Odbacit Njega će svatko,
Za smrću težit će samom;
Nebo će zastrt se tamom,
I svaki plakat će kamen,
Zbog ljudi kamena srca.
Krv Božja vrh koplja štrca:
Odbiše Njegovu ljubav.

No sada, ko na svršetku,
Sitno će moćno stići;
Zvijezde će glas svoj dići,
I svaki će plakati kamen,
I svaki će plakati kamen,
U slavu Djeteta toga,
Što spusti se među nas ljude,
Da svijetom zavlada sloga.

Prepjev s engleskog: Božica Jelušić
Ilustracija:Dieric Bouts: Poklonstvo