Aleksandar Horvat: MEĐAŠ BENKINA ŽIVI ZANAVEK

247824771_364507638785128_5072806483816772415_n

Vezda dok nam se Martinje kaže za zavojom, gorice su pune međašov, mlado vino sam kaj neje dozrelelo. A če nam mašta dela kak treba, nam se v kakvomu oblaku nad lepim jesenskim zavičajom lefko prikaže i Fran Galović. Međaš Benkina / S pijarom vina / Došel je okraj polna po nas: / „Vu moje kleti / Je kaj videti, / Morete z menom, imate čas!“. Tak je Galović započel svojega „Međaša“. Kak kamen međaš točno kaže od kam do kam je čije zdanje i pravica do zemle, tak i Galovićev dobri međaš i gorički sosed Benkina predstavla sakoga našega dičnoga, vrednoga, skromnoga i pravoga Podravca. Podravskoga jala, koji je, kak smo več i na drugomu mestu rekli, zmišleni od jalnih ljudi, mladi Galović tu niti vidi, niti doživlava. Benkina je jeden od naših vrlih pajdašov, „kaj i kolko imam, tolko od srca dam“. V „Međašu”, v tih par versov, si saki v svoji glavi nariše staru klet, dim z rafunga, vročega rakijskoga kotla, zdeno vino, kmičnu pelnicu, veselu pajdašiju, celo živlenje.
„Kobase, meso / I čurke gde so, / Stalno veseli bomo mi!” kuraži Benkina pajdašiju. Gorička klečica, mesto dobroga jela, pila i volje, duhovnoga mira, navek na bregu nad Podravinom, kak kapelica kaj nadvisi ravnicu i dodeli nam na čas božansku viziju i raspoloženje, zasluženo veselje za dušu i telo koje se nigdar ne odreče svojega zavičaja. Tak nas vuči Galović dok čez njega Benkina pošilja glasa: Čmrži klečica, / Curi žganica, / I v zdele krampampula vri: / „Primekni čašo / Za lubav našo, / Nek domovina z nami živi!”
I gle, če denes prejdeš po bilo kojemu bregu nad Podravinom, je na njima v saki kleti jen Benkina, nemreš kraj njega prejti da te ne počasti, da se ne pofali ze zlatnom kaplicom, i da te pogosti kak brata, z čurkama, prgicama, špekom, „kolačom z najža“, z nečim narezanim “pod četrdeset pet“. Morti bi se našel tu i tam i kakov gondravi i jalni zatulenec, ali nemamo razloga ne verovati pesniku Galoviću koji svoju domaju vidi v lepem svetlu, pak nam daje da i sami z takvim očalima na svet lučemo i dobro mu očemo.
Napodzadnje, i ta pesma skonča žalostivo. Kajti, se kaj je dobro mora jemput prejti, pak tak i dobro živlenje. Lepo je dok su čurke, krampampula i peharec na stolu, dok su cvrčki po kmici, a ftičeki po danu, dok kostanji dišiju, a sveča ili lampaš hičeju sencu od križa v obločecu po kori stare črešnje, dok su lagvi puni, a trsje zdravo, dok je v srcu klet, v kleti pajdaštvo, v pajdaštvu ljubav, a v ljubavi mera. A se se to jemput zdojde i zništi. Bi si čovek mislil, kaj je „pesniku prestrelenoga srca“ došlo da tu lepu pesmu o Benkini pokonča tak tožno. Pak ne samo to, nego i Benkinina klet ostaje sama, nigdo več v nju ne hodočasti na breg, a na koncu nam predskaže kak bumo si mi z te goričke steze jemput zginuli nekam saki med svoje oblake.
Dok Benkina gnjete grozdje, slaže klopoca, peče rakiju, kuha krampampulu, potače bermeta, i popevku načinja, Galović v njegovo ime misli na kup vleče i verse prepleče, kaj bi nam rekel da je život samo jeden, da ga treba živeti, med početkom i krajom, živlenje v koje se sakoga more pozvati i podeliti ga z drugima. Saki od nas se na goričkem bregu z tem mislima v sebe zagleda, zafali se za ono kaj ima, ne plače se za onim čega nema, najde si mira, pak onda i samoga sebe vu tem miru poišče, po Franovomu receptu: Dok v brege zajde / I tam nas najde, / Nekam daleko, tožno gledi: / „Je, drugač nejde, / To sȅ ti prejde, / Bomo otišli skoro i mi!“.
A predi nego otidemo, bu najbole da nigdar, ni za kaj na svetu, ne pozabimo ni Martina, ni Mišku, ni Vinceka, ni Jožefa, ni sakoga drugoga duha ili sveca kaj se okoli goričke kapelice mota, da se zmislimo Frana koji je živel kratko, bogato i z domajom v srcu, a takaj da furt v mislima imamo i dobroga Podravca, koji je naša slika i prilika, međaša Benkinu, koji živi zanavek.
 
Tekst i ilustracija: Aleksandar Horvat