Božica Jelušić: NEDOSTAJANJE

okeefeflower (1)

Slikovnost: George Kefee

NEDOSTAJANJE

Od deset prstiju , ja imam samo osam:
Dva ničemu ne vrijede i što bih s njima?
Nisam li pisar ni slikar, ja ne znam tko sam?
Georgia O’ Kefee među divovskim cvjetovima?

Od dvije dobre noge, mene tek jedna služi.
Potajno sumnjam i dvojim da imam jedno krilo.
Kome žalosnom jatu da se sada pridružim;
Da noću pečem žemlje ili da trgujem svilom?

Odnedavna i misli samo su na pola su moje.
Ozbiljan problem je srce i ne umijem s tijelom.
Po nemirnoj se krvi srdite ose roje.
Mišljah: kad jednom dođeš, učinit ćeš me cijelom.

Pa , što mi zapravo dade da ti osmijeh sačuvam?
Ja falična sam strašno, kad nisi u blizini!
S vrha planine me baci, da se dobro ugruvam,
I kao Jeti da umrem u snježnoj pustolini.

27. rujna 2021. Flora Green