Vladan Desnica: UMUJE MUDRAC NA SUNCU

Fotografija: Ognjen Karabegović

UMUJE MUDRAC NA SUNCU

Umuje mudrac na suncu:
Sve sam od života uzeo
i sve životu vratio.
Dao sam mu svoje zanose i svoje padove,
svoja pregnuća i svoja klonuća,
napore napetih žila
i snove preznojenih uzglavlja.
Sve je bilo moje:
i radost i bol,
i opsjena i otrežnjavanje;
glad djeteta i tuga bludne sitosti,
cik ludog srca u jutra krvava
i povijanje duše u mutne sutone.
Sve sam od života uzeo
i ravnom mjerom sve mu vratio.
Otići ću go i praznih ruku,
sa dobrim trudom u dnu udova,
željan sna
i zbratimljen sa prolaznošću.

Priredio Ninoslav Žagar