Božica Jelušić: BOJE

 
murtic

Slikovnost: Edo Murtić

 
BOJE
 
Boje koje pište, boje koje žare,
Koje cvjetnom kišom napune pitare,
Koje hrane oko, uzdrmaju čula,
Pletu živu mrežu kao tarantula;
Melodiju neku izmisle i bruje,
Od tanina tamne, od pektina ruje;
Znaju što je usna, a što gnojna rana,
I vrelinu magme kradu od vulkana.
Boje žute sobe, smočice i trijema,
Jedne kuće duše koje više nema.
Boje mlade krvi, razbijeljena bijesa,
Sjaja koji iskri kroz sedam nebesa.
Napuštene boje, pobjegle iz tuba,
Koje crni očaj dotjera do ruba;
U tišini grada ,što ga noć rastvara,
Boje koje traže stope gospodara.
 
19. srpnja 2021. Flora Green