MDP u PRIZMI

prizma2021

Vrijeme je najavljivanja budućih aktivnosti društva koje se tek okuplja. Iz dana u dan povećava se broj pisaca koji se prijavljuju i koji se prepoznaju upravo u svojoj ‘manjinskoj’ ulozi. To nije nimalo čudno kad živimo u svijetu koji čovjeka svodi na ovu ili onu manjinu, odnosno u svijetu u kojemu je čovjek – manjina.

Hvala uvijek ljubaznoj ekipi Prizme što nas primi pod svoj krov i nahrani nadom da će se naš glas povremeno čuti…

Izvor: MDP