IZJAVA ČLANOVA FAKULTETSKOG VIJEĆA FILOZOFSKOG FAKULTETA

IZJAVA ČLANOVA FAKULTETSKOG VIJEĆA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU O NEPOŠTIVANJU ODLUKA VIJEĆA

Zagreb, 16. prosinca 2020.

Poštovani zaposlenici Filozofskog fakulteta, poštovani kolege,
privremena uprava Filozofskog fakulteta, na čelu s obnašateljem dužnosti dekana, prorektorom dr. sc. Miljenkom Šimpragom, sustavno ne provodi odluke Vijeća Filozofskog fakulteta koje je, prema Statutu Fakulteta (čl. 20), uz dekana tijelo upravljanja fakultetom.
Odluke koje obnašatelj dužnosti dekana ne provodi su sljedeće:
1. nije raspisao natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda, suprotno odluci iz točke 99. 1. redovite sjednice, 21. listopada 2020. (“Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem 61 glasova “za”, i 1 “suzdržani” glas donijelo zaključak da se odobrava raspis natječaja za radno mjesto poslijedoktoranda na Odsjeku za psihologiju, Katedra za školsku psihologiju, na teret vlastitih sredstava Fakulteta na određeno vrijeme od jedne godine.”)
2. nije organizirao rad na reformi studija, suprotno odlukama Fakultetskog vijeća 13. lipnja 2018, 19. lipnja 2019, 26. srpnja 2019.
Ovi postupci, zajedno s onima na koje je upozoreno 19. listopada 2020. u zahtjevu za pozivanje na odgovornost obnašatelja dužnosti dekana i prodekana, predstavljaju opetovano neispunjavanje dužnosti dekana, dakle, kršenje Statuta. Upozoravamo da obnašatelj dužnosti dekana upravljajući fakultetom i dalje sustavno sprečava donošenje već priređenih temeljnih propisa Fakulteta (novi statut, Pravilnik o radu), ograničava slobodu mišljenja i izražavanja (cenzuriranje javnih nastupa i komunikacije među zaposlenicima, opomene zbog iznošenja vlastitog mišljenja), onemogućava ravnopravan i transparentan pristup resursima fakulteta (izostanak uvida u objedinjeni kadrovski plan Fakulteta).
Napominjemo da je obnašatelj dužnosti dekana kolegama Željki Kamenov i Robertu Faberu izrekao opomenu zbog povrede radne dužnosti jer su slali poruke na više služenih e-adresa zaposlenika Fakulteta i u javnosti iznijeli svoje mišljenje o stanju na Fakultetu, kao i da je obnašatelj dužnosti dekana prije isteka mandata smijenio Povjerenstvo za provođenje postupka utvrđivanja povrede radne dužnosti i imenovao novo.
Članovi Fakultetskog vijeća, kako bi upozorili na ozbiljnost ovakva postupanja i štetu koja se time nanosi Filozofskom fakultetu, odbili su pristupati glasanju o prijedlogu dnevnog reda 3. sjednice Fakultetskog vijeća, 16. prosinca 2020. Od 86 prisutnih na sjednici, glasalo je 32 (29 ZA 3 suzdržana). Dnevni red nije prihvaćen te je obnašatelj dužnosti prekinuo sjednicu.
O neispunjavanju dužnosti dekana članovi će Fakultetskog vijeća odmah obavijestiti nadležna tijela upravljanja Sveučilištem i javnost.
Od obnašatelja dužnosti dekana članovi Fakultetskog vijeća očekuju da što prije provede spomenute odluke te da tako fakultetom počne upravljati zajedno s vijećem, u skladu s načelima partnerstva i uzajamnosti. Čim se donesene odluke provedu, članovi Fakultetskog vijeća spremni su nastaviti suradnju s obnašateljem dužnosti dekana.
Članovi Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu