Ana Narandžić: SMOTRA NA HVARSKOJ RIVI

SMOTRA NA HVARSKOJ RIVI

Kada se divite i govorite brojke kao dokaz
njihove veličine
Sjetite se broja graditelja
koji su u njih ugradili najveće osobne i ljudske vrijednosti
Kad govorite da su brze
sjetite se da graditelji brže troše naknadu za rad na njima
Kad govorite da mogu odoljeti svim izazovima mora
sjetite se
ni blizu koliko graditelji odolijevaju
izazovima spajanja kraja s krajem