Antonio Machado: Mahovina raste

Fotografija: Sanja Šantak

Mahovina raste

Mahovina raste u sjeni na trgu
i na svetom i ostarjelom kamenu
crkve. U atriju je prosjak …
Njegova je duša starija nego crkva.
U hladna jutra on se lagano uspinje
mramornim stepeništem
do kamenog zakutka … Tu se ukazuje
kroz razderan kaput njegova suha ruka.
Praznim dupljama svojih očiju
vidio je kako prolaze
bijele sjene, za svijetlih dana,
bijele sjene svetih časova.