Joža Prudeus – Otišao je pjesnik Samobora

JOSIP PRUDEUS (Samobor 1944. – Samobor 2020.)

Piše: Lada Lokmer (MH Samobor)

Josip Prudeus, najprije učitelj – a „pjesnik pod malim odmorom“ – kako je sam za sebe volio
govoriti, rođen je u Samoboru 21. ožujka 1944. godine u kući na uglu Zagrebačke i
Perkovčeve ulice, od oca Ivana i majke Milke rođene Runtas. Preminuo je 25. siječnja 2020.
godine u Samoboru.
Iako rođeni i kršteni Samoborac, poradi neprilika nakon tzv. „preokreta“, s roditeljima
napušta zavičaj, te osnovnu školu i gimnaziju pohađa u Slavonskom Brodu, gdje je i
diplomirao na Pedagoškoj akademiji. Kao nastavnik službovao je u osnovnim školama u
Slavonskom Brodu, Sibinju, Rabu i Samoboru – u kojega se „ipak „ vraća, kako bi mu vratio
„zavičajni dug“.
U osnovnoj školi u Sibinju kao učitelj – početnik, utemeljio je školski novinarski i literarni list
„Zvono“, te scensku, recitatorsku i novinarsku družinu.
Tijekom jednogodišnjega rada u osnovnoj školi u Rabu sa svojim je učenicima osvojio 2.
mjesto i nagradu na Rebubličkom natjecanju sa satiričkim učeničkim cabaret programom
„Đački Jazavac“.
U Samoboru je radio u tri osnovne škole: OŠ Samobor, OŠ Bogumila Tonija i OŠ Milana
Langa, no surađivao je sa svima:
– kao scenarist učeničkih priredbi
autor je poeme „45 let sanoborske škole“
autor je teksta himni OŠ Sveti Martin pod Okićem, OŠ Samobor, OŠ Rude i
OŠ Sibinj
radio je kao član brojnih prosudbenih povjerenstava Lidrana i drugih literarnih
natjecanja
s njegovim tekstovima škole su osvajale prva mjesta na gradskim, županijskim
i općinskim natjecanjima
pomagao je i kao novinar animirao asfaltiranje ceste do Noršić Sela, te
svesrdno pribavljao didaktičke i glazbene instrumente i sudjelovao u uređenju
školskih prostora
Svoj učiteljski radni vijek završio je u OŠ Samobor, kojoj je darovao životnu zbirku:
380 slika, 230 keramika, 80 batika, 500 DVD-a i 3000 knjiga.
Josip Prudeus također je 33 godine radio kao mentor darovitim učenicima u Školi dječjeg
stvaralaštva u Novalji i Novigradu, a zadnjih je 18 godina bio imenovan za glavnog
koordinatora Škole, u čiji je rad uvrstio i mnoge druge kreativne Samoborce kao mentore.
U Samoboru je radio i na Radio Samoboru, u Narodnom sveučilištu Samobor, te kao
pročelnik za društvene djelatnosti Grada (1991.godine).
Autor je imena kafića „Tin“, slastičarnice „U prolazu“, te priredbi: „Dar pod bor“, „Blagdanski
zvuci“, „Koncert pod rascvalim kestenima“ i „Samobor kiti bor“.
Josip Prudeus autor je brojnih scenarija za koncerte samoborskih, ali i mnogih amaterskih
društava izvan Samobora.
Prekrasnu i bogatu suradnju ostvario je ponajviše s Tamburaškim društvom Ferdo Livadić,
kojima je dogovarao mnogobrojne nastupe i koji izvode brojne Jožine pjesme.
Josip Prudeus, učitelj, pjesnik, književnik, novinar…no najprije – čovjek…vjeran sebi, vjeran
Bogu. 2008. godine Josip Prudeus dobio je povelju Benedikta XVI za 60 godina
ministriranja. Autor je mnogih misa, litanija i skladbi posvećenih svecima i mučenicima
katoličke crkve, između ostaloga, autor je Hrvatske pučke mise u čast bl. Alojzija Stepinca i
svečane pjesme sv. Anastaziji zaštitnici Samobora. Tijekom cijeloga života Joža u vjeri
prijateljuje i surađuje s Crkvom i svećenicima.
Josip Prudeus član je Društva hrvatskih književnika. Uvršten je u Antologiju hrvatske haiku
poezije, Antologiju hrvatske usrkšnje poezije, Antologiju hrvatske ljubavne poezije, Antologiju
800 godina Franje Asiškoga, Antologiju haiku Ivanić Grada, zastupljen je pjesmama u

zbornicima: „Ljubica“, „Pri svetem Mihalu“, „Zelinskim bregima“ i mnogim drugim zbirkama
pjesama.
Bio je član Ogranka Matice hrvatske u Samoboru, svojim je talentom i radom uvelike doprinio
očuvanju kulturne baštine i razvitku samoborskog pjesništva. S ljubavlju je pratio i podupirao
mnogobrojna kulturna događanja.
21. ožujka 2015. godine, na Jožin rođendan i imendan, Ogranak Matice hrvatske u
Samoboru je u čast Josipa Prudeusa u suradnji s Gradskom knjižnicom Samobor, TD
Ferdo Livadić i POU Samobor organizirao „Josipovo s Jožom“, na kojem su
sudjelovali mnogobrojni umjetnici, prijatelji i suradnici s kojima je Joža surađivao
tijekom svog bogatog stvaralačkog života.
Josip Prudeus bio je urednik mnogim izdanjima: „Ljubica“, „Samobor opisan srcem“,
predgovornik brojnim likovnim katalozima i književnim izdanjima.
U samoborskom tisku piše punih 25 godina – ponekad kao Josip, a ponekad kao „Ivek iz
Langove“, „Štef zi Starogradske“, „Vladek z Vrhovčaka“…
Josip Prudeus piše i za djecu. Od 1965. godine svoje je radove objavljivao u Modroj lasti,
Smibu, Galebu, Radosti, Pogledu, te u tom smislu surađivao s radio postajama Zagreb,
Sljeme, Sarajevo.
Utemeljio je program za djecu i mladež na Hrvatskom katoličkom radiju, te je kao urednik
ustrojio program od 17 raznovrsnih emisija. Radeći na HKR-u uspostavio je suradnju sa 135
hrvatskih škola.
U svome bogatom i opsežnom djelovanju, Josip Prudeus stvorio je stotine pjesama i priča za
djecu, mladež i odrasle. Autor je i mnogih slikovnica, u čijoj je izradi surađivao s akademskim
slikarom Branimirom Dorotićem.
Josip Prudeus jedan je od utemeljitelja Večeri hrvatske ljubavne poezije na Ljubičinom
grobu, koje već više od 30 godina pohodi pedesetak hrvatskih pjesnika. Urednik je prvih
zbirki ljubavnih pjesama hrvatskih književnika „Ljubica“.
Autor je nazivlja „Ponosnica“ za branitelje, pisao je ratne reportaže, tijekom domovinskog
rata pokrenuo je akciju „Samobor otvara srce“ za Hrvatski Ćuntić, u kojoj je sakupljeno 6.000
knjiga za spaljenu franjevačku knjižnicu.
Autor je imena „Vatreni“ za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
Inicijator je i sudionik postavljanja mnogih spomen – obilježja, suimenovatelj samoborskih
ulica, inicijator obnove samoborske Kalvarije, scenarist filmova o Samoboru, autor pjesama u
mjuziklu Lady Šram, aktivni sudionik „Samoborskog fašnika“ – osmislio je i uveo fašnički lik
Štefa Fiškala, sudionik mnogobrojnih festivala.
Joža je sudjelovao na osamnaest Krapinskih festivala, gdje je osvojio i 1. nagradu za tekst o
Samoborčeku.
Također je bio autor scenarija za grupu „Magazin“, autor tekstova za sarajevsku Olimpijadu i
Univerzijadu u Zagrebu.
Na festivalu promidžbe u Canesu nagrađen je za TV spot „Jamnička“.
2004. godine Josip Prudeus dobio je nagradu za životno djelo Grada Samobora.
2009. godine odlukom Hrvatskog sabora – dobio je državnu nagradu „Ivan Filipović“ za
životno djelo
Josipa Prudeusa, „našeg svestranog Jožu“, o čijemu bismo radu i djelovanju mogli još
mnogo toga reći, slobodno možemo nazvati i „pjesnikom Samobora“ – napisao je
sedamdesetak pjesama o gradu Samoboru, od kojih su mnoge i uglazbljene.
Do listopada 2013. godine uglazbljeno je ukupno 156 Jožinih pjesma. Skladali su ih mnogi,
a između ostalih Željko Bradić, Arsen Dedić, Siniša Leopold, Pero Gotovac, Emilio Kutleša,
Nikica Kalogjera, Josip Degl Ivellio, Vlado Kos, Julije Njikoš, Igor Jaić, Željko Luka Balvan,
Miroslav Berta, Sjepan Srpak, Marijan Makar, Mirjana Žužić, Mario Mihaljević i Tomislav
Jozić.

U ime Ogranka Matice hrvatske u Samoboru zahvaljujemo našem dragom Joži na svemu
čime je obogatio naše živote, naš grad Samobor i našu Domovinu.
Neka mu je pokoj vječni.