Velimir Visković: Nikola Tesla i mi

Vidim da se zahuktala polemika čiji je Tesla? Hm, čiji je Ivo Andrić, čiji su Vladan Desnica, Petar Preradović, Meša Selimović, Njegoš, Mihajlo Lalić… ? Mogao bih nabrajati na desetine sličnih primjera kad se radi o južnim Slavenima, ali ima takvih slučajeva mnoštvo i u svijetu! Nije uvijek lako precizno, kao skalpelom razrezati vezivno tkivo kojim velikani povezuju povijest dviju ili više nacija. Osobito kad je na djelu paranoja malih nacija, strah od premalih razlika, strah onih onih koji žele svoju naciju čistu od svih tuđih natruha.
Nikola Tesla je istinski velikan koji je rođen na području današnje Hrvatske, gdje je dobio i najranije školovanje. Pravoslavne je vjere i po tome Srbin. Bio je emocionalno vezan prije svega za Jugoslaviju, ali cijeli je svoj izumiteljski rad realizirao u Americi i zapravo je američki izumitelj.

Meni kao Hrvatu drago je što službena Hrvatska želi da njezinu izumiteljsku tradiciju predstavlja jedan Srbin iz Hrvatske, američki izumitelj. Veliki umjetnici i znanstvenici nadilaze nacije i državne granice, pripadaju čovječanstvu. A lijepo da u Teslinu liku i djelu postoji nešto što vezuje tog Srbina i Amerikanca za hrvatsku domovinu!