Re Pannonia: Kronotopija u čežnji kasača

Piše: Marijan Grakalić

Srpanj je. Nema magle zapadno od Dunava. Nema blata o kojem govore krčmarske pjesme. Žito je zrelo, i ljeto zrije u žudnji za Kasačem, važnom figurom kulture između Tise, Dunava, Save i Drave. Naš izgubljeni arhaični Rohan, zemlja jahača, žita, zaprežnih kola, narodnih pjesama i predaja nekad zabilježenih na nestalom prajeziku koji povezuju Panoniju, usnuo je kraj mlina i jezera. Tu će biti postavljen jedan od spomenika konju, zagasita crvenila, skulptura Nedima Hadžiahmetovića Mafa i Ruberta Juraka, samo na jednu noć, baš onu u kojoj se govori poezija i svira jazz u multikulturnom pejzažu drevna porječja.

Tu u Prlekiji između Drave i Mure kasač pripada Križevcima pri Ljutomeru još od prve seoske konjske utrke iz davne, 1874. U Ljutomeru je i najstariji kasački klub i prvi popis trkačkih konja u Austrougarskoj monarhiji. Preteča mnogih drugih koji su uslijedili kasnije, dalje na Zapadu, tamo gdje je i danas Europa u susjedstvu, drugačija i utvrđena svojim tradicijama i zidovima, nesklona panonskom nihilizmu o kojem sumorno pjeva mađarski pjesnik Endre Ady. Konji čije monumentalne skulpture rade ovog ljeta umjetnici iz Kine, Amerike, Španjolske i Novog Zelanda ostati će gdje su nastale i biti izložene na javnim površinama predviđenima za kulturu i umjetnost, na prostoru gdje su nekad bili rubovi praiskonskog mora (govora, izraza).

Čežnja za kasačem je nastojanje da se bude svojim, ali ujedno i svojevrsna ideja Panonije odmaknuta od zaborava koji odrođuje. Mitopoetski čilaš sada nekako ponovo dolazi do izražaja u vremenu kojem prijeti nestanak čari i zanosa, i gdje se opet nazire troma tama u kojoj rastu nesreće i laži i kada začas, već odbačene stvari, postaju ponovo moderne.

Za razliku od jednostavnih konjskih utrka projekt izrade monumentalnih skulptura konja u Re-Pannoniji svojevrsna je artistička kronotopija, poetika koja simbolički pronalazi mogućnosti u kojoj i konji i ljudi, moguće i čitava Panonija, zahvaljujući umjetnosti, postaju autentični.