Mladen Blažević: Volio je brojati sve oko sebe

Fotografija: Ivan Posavec

Volio je brojati sve oko sebe

Volio je brojati sve oko sebe
Neprekidno
Danas bi rekli da je bio autističan
Onda su za njega govorili da je specijalac
Jer je išao u specijalnu školu

Jednom je izbrojao sve golubove na trgu
Koliko ih je poletjelo
Koliko je sletjelo
Koliko samo prhnulo
Otimajući se za kruh

Kasnije je živio s bakom na selu
Znao je cijepati drva po dvorištima
Da baki dopuni djedovu penziju
Plaćali ga po točnom broju cjepanica

U ratu ga baka umalo oženila
Za jednu što nije znala brojati
I nije pričala
Bila kod njih nekoliko dana pa pobjegla kući

Kad su došli specijalci u selo
Izbrojao je hice
Za sve koji nisu pobjegli
Ostao mu samo njegov neizbrojan