ŠESTI GORNJOGRADSKI KNJIŽEVNI FESTIVAL 30. 11 – 1.12. 2018

ŠESTI GORNJOGRADSKI KNJIŽEVNI FESTIVAL
30. 11 – 1.12. 2018

Ovogodišnji, šesti po redu Gornjogradski književni festival održati će zadnjeg dana novembra i prvog decembra na Gornjem gradu u Zagrebu na uobičajenim lokacijama, Didov san i Cinkuš u Mletačkoj ulici, HDP u Basaričekovoj, dok će Književna nagrada Zvonimir Milčec biti dodjeljena u K&K u Jurišićevoj.

Tema Festivala: Ove godine tema festivala su vještice, odnosno odnos prema drugima i drugačijima, odnos prema nepoznatom ili nečemu što ima drugačiji stav i misaonu i kulturnu strukturu od prevladavajuće i vladajuće. Pogotovo ako se radi o društveno nemoćnima ili manjinama koje nisu u položaju da se brane od vladajuće ideologije isključivosti i mržnje. U Zagrebu je u povijesti za vještičarstvo optuženo 250 osoba i gotovo sve su završile na lomači, 12 osoba je oslobođeno u sudskom procesu, a takva kažnjavanja poduzimale su i crkvene i civilne vlasti. Na osnovu te tamne povijesti nastao je i jedan od naših najpopularnijih romana, Grička vještica, Marije Jurić Zagorke. Budući da se i danas širom Hrvatske, Balkana i velikog dijela Evrope susrećemo s gotovo iracionalnim strahom od drugog i drugačijeg pri čemu mnogi primjeri evociraju mržnju, isključivost, ideologiju, rasno i vjersku netrpeljivost, klevete i optužbe kakvih se ne bi posramila ni Sveta inkvizicija matere Crkve, ova tema pokazuje se i dalje aktualnom. Mržnja je očito simptomatična i dijakronična pojava pa baš zato mi kao pisci možemo i trebamo i sada, u ovoj sadašnjoj situaciji, pisati i govoriti o njezinim uzrocima, načinima i posljedicama.

Radovi (poezija i proza) s kratkom biografijom autora primaju se do 15. novembra. Izabrani će biti objavljeni u 6. Zborniku festivala, internetsko izdanje, koji će kao i svi dosadašnji biti dostupan na stranicama našeg portala Radio Gornji Grad.

Raspore događanja i nastupa biti će objavljen pravovremeno.

Marijan Grakalić, voditelj festivala