Ana Nikvul: Kada počinje vreme

kada počinje vreme

danas ćemo da četkamo glačamo poliramo i lakiramo vreme
istina je moramo i dva parčeta neba iznad naših glava
dva poseda naša da pustimo da nas pokore
i naše ćoškaste kuće i dvorišta na ge
sagrađene tako da se u svako vreme i iz svakog ćoška vidimo
a ti počupaj onaj korov
stvarno ne znam šta će u našim dvorištima tek samo da smeta
i nemoj kao prošli put da se praviš da ne znaš šta je žalfija virak i jaglika
dušo
ja sam to posadila i odlično se razlikuje od onoga što treba da se iskoreni
nego otvori oči duni prašinku s ugla usana izvadi trn iz oka
raspleti crevo odvrni česmu do daske i šmrkom razjuri uvelo lišće čak preko ograde
ma koliko bila visoka znam da ćeš da prebaciš
vešto moje što nevešto se pravi
vrlo moje što ne ume da se vrlina
no sve nešto po sebi udara
vidiš
jutro me je drhtavu i snenu uhvatilo u zamku nade i želja
ili ne znam ti ja kako se to već zove
bolje ćeš ti da znaš šta je to
zapravo
prepustila sam mu se
kao što se tebi prepuštam kad mi kažeš
polako mila dan tek počinje danas
kao kad mi ćutiš
zažmuri mila a kad otvoriš oči dan nije odmakao
već stalo vreme i čeka nas da ga zajedno ja i ti
nastavimo
e tu se čekamo

Oglasi