Božica jelušić: SRCE ANSELA ADAMSA

SRCE ANSELA ADAMSA

Klanjam se vašim vrlinama,
i štujem vaše proroke:
dajte mi mir u planinama,
malo duhana i poroke.

Pustite me da pjevam
dok sam divljinom skitam.
Pred prizorom oklijevam,
i ništa vas ne pitam.

Kamo su otišle ptice
iz ovih praznih gnijezda?
Razorili ste nemilice
Zemlju što bijaše zvijezda.

Ne sudim vašim manama,
nit’ marim za vaše domete.
Pod ovim cedrom u ranama
neka me vjetar pomete.

Kondoru srce sam predao,
visinskoj perspektivi.
Ja nisam dobar ni zao,
već crnobijel sam i sivi.

Bradati sam Nikodem,
Sjevercu prepušten list.
Pustite me da odem
Kao što dođoh: čist.

Flora Green

Oglasi