Boris Rašeta: Povjerenička bajka

Karikatura: Stiv Cinik

Povjerenička bajka

Bilo je to u nekoj zemlji seljaka
na brdovitom Balkanu,
stradala je četa povjerenika
u jednom danu.

Iste su godine
svi bili rođeni,
isto su im tekli školski dani,
na iste svečanosti
zajedno su vođeni,
od istih bolesti svi cijepljeni
i svi stradali u istom danu.

A pedeset i pet minuta
prije strašnog trena
sjedila je u vladinoj klupi
četa malena
i iste zadatke teške
rješavala: koliko može
povjerenik ako ide polako…
i tako redom.

Misli su im bile pune
i po bilježnicama u povjereničkoj torbi
besmislenih ležalo je bezbroj
petica i dvojki.
Pregršt istih snova
i istih tajni
srebroljubivih i ljubavnih
stiskali su u dnu džepova.
I činilo se svakom
da će dugo
da će vrlo dugo
trčati ispod svoda plava

dok sve zadatke u Agrokoru
ne posvršava.

Bilo je to u nekoj zemlji seljaka
na brdovitom Balkanu
stradala je četa povjerenika
u jednom danu

Oglasi