Primo Levi: PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

Što je tužnije od vlaka?
Koji kreće kad mora,
Koji nema do jedan glas,
Koji nema do jedan put.
Ništa tužnije od vlaka.

Ili možda konj za vuču.
Pritiješnjen među rukunicama,
Ne može se čak ni osvrnuti.
Život mu je hodanje.

A čovjek? Nije li čovjek tužan?
Živi li dugo u samoći,
Vjeruje li da je vrijeme okončano,
Tada je i čovjek nešto tužno.

17. siječnja 1946.

(Preveo Tvrtko Klarić, priredila: Nataša Hrupec)

Oglasi