Vojislav Despotov: Eugenika

EUGENIKA

Pa  da, uskoro će ovaj grad nastanjivati
Kinezi, Ajnštajni i nekoliko miliona Merilin.
Od mene će klonirati sedam ili sedam stotina
nečega, gurača rikši ili TV-gledalaca,
ne odlučujem ja.
Možda će kopirati i krvavu ideju koju sam
            sakrio
kad su mi uzimali otisak?
A kad umrem, u briljantnom času prelaska u
            staro gvožđe,
od mene će štedljivi industrijalac napraviti
koje god hoće biće, makar kakvu karmu,
za uspomenu na dugo sećanje