Hamzagić Hanka: POVRATAK

POVRATAK

Zarobe nas, ponekad
neke priče
tuđe
pogledi
pakosni
djela neznalica
vjesti do besvjesti
ljudske gluposti
Interesantno, da me san
pronađe
ko da kaže…vraćaj se
golubovi čekaju da ih nahraniš.
I čujem mati u šutnji
glas pređašnji
…daj vidi to. Odradi!

Svemogućem sva hvala pripada.

Oglasi