Uzaludan susret

 

Piše: Predrag Finci

Heidegger je mnogo držao do poezije, i sam napisao poneku, ne baš naročito dobru pjesmu, ali je samo jednom u životu bio u društvu sa uistinu velikim pjesnikom, sa Paulom Celanom. Imao je tada priliku da s pjesnikom progovori o poeziji, i ostao bez riječi, iako se na Riječ i jezik uvijek pozivao. Sastali su se njemački Denker i židovski Dichter, sastali Martin Heidegger („Čovjek je bitak-pri-smrti“) i Paul Celan („Smrt je majstor iz Njemačke“). Malo su o čemu govorili. Mnogi su previše očekivali od susreta Heideggera i Celana, mislili bit će rečena neka odlučna riječ, na vidjelo izaći istina. A oni o travkama. Heidegger, kao čovjek kojem je ruralni život bio blizak, volio se baviti stolarskim radovima, volio uređivati svoj vrt i divio se Zemlji (Erde), o njoj rado razgovarao i sa svojim susjedima ratarima (Volk), a Celan se sabrao na svoju bolnu tišinu i rast bilja, možda sva zemlja nije jama, možda iz pepela nikne novi život, a cvjetovi i travke pokriju humke i zgarišta onih koji nestadoše.

Kada čovjek dobro promisli, a i ono što su sami napisali ima u vidu, brzo može zaključiti: nisu Heidegger i Celan ni o čemu drugom mogli razgovarati do o bilju, o jedinom životu koji je obojici pripadao i obojici bio blizak. Sve drugo bi bio govor o smrti, onoj koju je Heideggeru, rektoru, javno bliska nacistička ideologija nanosila, a Celan, bjegunac,  kao potencijalna žrtva te ideologije sa zebnjom negdje, skriven, od nje strepio. Sve drugo bi bio mučni razgovor o uništenju, nepremostiva razlika dva različita svjetonazora i sučeljene sudbine, dva života koja se nigdje i ni u čemu ne dodiruju. Možda je tada obojici do kraja postalo jasno značenje Heideggerova stava prema kojem „Tjeskoba otkriva Ništa“. Što je jedan mislio, drugi nikada nije osjećao. I obratno: što je pjesnik opjevao, filozofa nije dodirnulo. Uzaludan susret. Susret koji se nije mogao dogoditi. Sastali se veliki filozof i veliki pjesnik, sastali, ali se nisu susreli. Oni su bili ljudi iz različitih svjetova. Pjesnik i filozof su susjedi, ali vrlo udaljeni. Tako bi nekako, u drugom kontekstu i iz drugih razloga, rekao i Heidegger.

 

Oglasi