Mirna Weber: Tijesan oklop

Tijesan oklop

Prazni se hlapov trup crveni
i prazne su njegove sobe.
Miris vlage me odrveni,
mami me ulje strane jojobe.

Prosvirani zidovi, vrata,
nagnuti strop člankonošca.
Zaustavljena kazaljka sata,
ovo je hotel neznabošca.

,,Spanish eyes” duh vremena pjevuši,
crveni se sablast bordela.
Na meniju sirovi sushi,
davno preminulog hotela.

Oglasi