Predrag Finci: Molitva jednog agnostika

Molitva jednog agnostika

Neka nas čuva Jahve, Bog, Alah, neka nas čuva onaj koji Jest, od onoga što ne trebamo, što ne bi smjeli biti. Neka nas naša savjest od nas, kada ne valjamo, čuva. Što trebamo postići i ostvariti, što trebamo od sebe napraviti, to ćemo sami (sudbina nam!) učiniti. Taj ćemo život svakako, neumitno živjeti, jer će svako od nas svojoj sudbini hrliti, do svoje suštine, do sebe sama na kraju doći.

Oglasi