Slaven Slišković: “Kako živi Antuntun” Obrada

“Kako živi Antuntun” Obrada

U desetom selu živi Antuntun
U njega je malko neobičan um
Na usne svoje drage on postavlja minu
Uvije daje gol na dobrom piciginu
Navučen je na bijelo
Sašiven je u cugu
Kad ide na selo on ne traži drugu
Pukne se u venu
On to zašiva koncem
Ne voli cure što trče za novcem
Razmaženu djecu on tjera da rade
Kad padne u zatvor zove da ga vade
Mater ga je ujutro čekićem dizala
Crkva ga do danas još nije priznala
Virtualni je prijatelj mnogim dobrim ženama
Prvi je smislio lajkove sa sjenama
Natira je curu da mu puši pasu
Sudbina mu s crncem promijenila rasu
Posega je jednom, posega je opet
Navuka se brale na Kroki- Kroket
Izgleda ka da ga je naručila pizza
Gurnija je u kriminal britanskoga princa
Radi u kuglani, on namješta čunj
Sasvim na svoj način živi Antuntun

Oglasi