Ana Nikvul: Noćas sam malo umrla

noćas sam malo umrla

noćas sam
što ne volim u pesnika ovo
noćas sam
kao da je samo noć
vreme za stvaranje
al eto počeh tako
jer noćas mi je bilo
stvarno noćas
jurila sam zmaja
mene su jurile slike
skupile se u stari tatin film iz aparata
prvi njegov i prvi moj
zalepile se
zakačile me na početak i čvrakale
klizila sam kroz razvijač
klizila sam kroz fiksir
niz snežnu stazu kopaonika
pela sam se na žičaru
i mačevala se oči u oči sa suncem
kome sam zabranila bljuzgavicu
naredila mu oštrinu vazduha
naredila mu mene
strele sam moći
pustila pod oblake
noćas sam malo umrla
i zamalo umrla od lepote
ja jutarnji lik
iz crno belog filma o taknućima
kojima postajemo bogatiji
za sebe veći još
noćas sam sebi u krilo sela
i zaljuljala se i zanela
u sliku jednu više
i evo me čitavo jutro
ona do dna svake misli
i svakog božjeg osećaja
diše

Oglasi