Elis Bektaš: Nekoliko pitanja za tvorce i potpisnike ove deklaracije o zajedničkom jeziku

Nekoliko pitanja za tvorce i potpisnike ove deklaracije o zajedničkom jeziku
Je li vama, draga djeco, jasna razlika između znanosti i zakona i između oštrog mišljenja i tupe emocije?
Jel odista niste u stanju uočiti i shvatiti da većina onog što tražite deklaracijom već postoji, a ono što ne postoji plod je administrativnih nesavršenosti i nema nikakve veze s jezikom i jezikoslovstvom, te stoga administraciji treba prepustiti rješavanje tih problema.
Jel vam odista toliki problem shvatiti da ima i nas koje boli kurac što vi imate ugodna sjećanja na Titin vakat, te da pored nas postoji i logika koju boli kurac za vaša sjećanja u ulozi bilo kakvog argumenta?
Jel vi odista vjerujete da bi Ahmed Burić počeo pisati suvislo ako bi se ova deklaracija prometnula u obligaciju?
Jel vi odista mislite da će se sa pijedestalizacijom jednog überjezika početi dizati kita veteranima Titinog vakta i da će se početi vlažiti vulve njegovim veterankama?
Jel vi odista vjerujete da ćete sa isticanjem sličnosti i dokidanjem razlika u policentričnoj jezičkoj areni konačno moći prestati jogurtom mazat opekline od sunca što ih vučete još od Zaostroga osamdesetdruge?
Jel vi odista ne možete shvatiti da ima i nas koji nećemo da se bolje razumijemo sa Miletima Stojićima i Feridama Durakovićima i mnogim drugim koji ni sami ne znaju šta ustvari hoće kazati?
Jeste li vi odista toliko zatupasti i sublentavi pa ne možete shvatiti da bi dosljedna primjena ove deklaracije dovela do koptiranja najnakaradnijeg žargonskog registra u jezički standard, pa bi riječi haklaš i sacca postale dokaz visokoparnosti govornika?
Jel vam može ući u glavu da je nas nekoliko stotina hiljada ratovalo da bismo danas mogli zvati jezik onako kako hoćemo, a da vas skupa s lajkovima po fejsbuku ima jedva par hiljada?
Jeste li u stanju pošteno priznati da je jedna od primarnih intencija ove deklaracije izazivanje reakcije totoša i ahmaka sa druge strane zrcala, što će reći onih koji su vaš obrnuti odraz u zrcalu?
Hoćete li konačno prestati patiti za vremenom u kojem smo svi bili dobri i plemeniti za razliku od ovog strašnog današnjeg doba u kojem samo vi stenjete pod tim tegobnim ali i uzvišenim bremenom dobrote i plemenitosti, krv vam nejebem?
I na kraju pitanje svih pitanja
Šta mislite o protohumskom i kako vidite njegov status unutar tog vašeg überjezika?
Oglasi