Mirna Weber: Zutra

Fotografija: sanja Šantak

Zutra

Zutra bu se z neba spustil
svemirski brod.
Imal bu velka vrata
i širom otprti strop.
Si bumo stali v njega,
za sakoga bu v njemu mesto.
Mi bumo šumsko voče,
vu njemu bu prfko testo.
Se bu dišeče;
čovek bu dišal na dete,
zrak na planinsko cveče.
Se bu vu nama zrelo;
duša bu zdignuta germa,
glas bu se pisal na čelo.
Nebu bolesti nit’ brige;
živina bu nas gledala
i če bi mela prste,
držala bi fige.
Pod nogama bumo bosi.
Nad glavama bumo siti.
Med rukama bumo srce,
pred Svemirom bumo niti.
Ni ti, ni ja, ni ja, ni ti.
Za sakoga se i saki.
Zaigral bu
Albinoniov adaggio jaki.
Jeden jezik, jedna škola.
Samo bu nam jedno v misli;
da se Živi svet zarola.
Kak i Zemla gda se vrti,
jedna kugla- dva su pola;
duša-telo, telo- duša,
Živi svet bez brige, bola,
ni ja, ni ti, ni ti, ni ja…

Oglasi