Predrag Finci: Nikada više

Nikada više

Nikada više
Neke neću sresti
Nikada više nećemo o ovome
a ni o onome.

Nikada više nećemo
ni ovdje
ni tamo
Nigdje.

Nikada više
nećemo biti jedi drugima
ni ovo
ni ono.

Samo ću se jednih
s ljubavlju sjećati
A drugih ne bih,
ako je moguće.