Miroslav Krleža: Na rubu pameti (fragment)

Tko je oklevetani i uvrijeđeni Domaćinski? On je jedan od najviših i najuglednijih dostojanstvenika domaće privrede, on je jedan od dalekovidnih osnivača i upravo clairvoyantnih upravljača, guvernera, inženjera, one podloge, koja u današnjoj utakmici materijalnih dobara predstavlja preduslov svakog narodnog gospodarstva, a to je naša nada, naš, upravo u ekonomskome smislu, jedini raison d’etre: naša domaća industrija, l eto, taj sijedi radnik, u sedmome deceniju svog napornog i teškog života, taj gospodin kome su […] jubilej nedavno proslavile sve ustanove, sve korporacije, sva ugledna tijela našeg razgranatog društvenog života, taj među svim jubilarcima najzaslužniji, a istodobno najskromniji jubilarac, koji nije samo oduhovljeni i oduševljeni stvaralac materijalnih dobara, nego se kao markantna pojava u ulozi narodnog dobrotvora, dobročinitelja, upravo mecene upisao u srce narodne zahvalnosti: aere perennius, dobročinstvima i humanitarnim radom, kakvih ne poznaju ljetopisi naše novije povijesti, taj uzor-značaj, zaslužni javni radnik i pionir ne samo zadrugarstva, novčarstva, industrije i obrta, nego uopće: pionir planskog, smišljenog, karteliziranog rada naše mlade privrede, taj veliki muž doživio je jednoga dana da bude popljuvan…

[…] Djelo, životno, stvarno, graditeljsko, altruističko, konstruktivno djelo gospodina generalnog direktora Domaćinskog stoji pred nama. To djelo stoji na uvid svima suvremenicima i svim njegovim suradnicima, u širem i užem smislu, već skoro dva decenija! To genijalno, konstruktivno Djelo može se kritizirati kao svaka ljudska tvorevina, ono, izmjereno sitnozorom zlobe ili zavisti, možda ima i nekih jedva primjetljivih nedostataka, ali nema čovjeka širom naše prostrane i lijepe domovine koji kao objektivan motritelj ovog velebnog napora ne bi osjetio potrebe da se pokloni i da skine šešir pred čovjekom koji je sve te divne rezultate stvorio sam, bez ičije pomoći, često u borbi s predrasudama, takoreći: ni od čega!

(Priredio: Darko Milošić)