Andrijana Kos Lajtman: TIHI KRUGOVI

TIHI KRUGOVI

smrt postaje uznemirujuća
kad izađe iz rutine
kaže on.
vani sunce slavi martovske ide
lepršava krila pjevaju u koru
noga pred nogu
ne pitajući za razlog;
odbljesak dana
u glatkom licu cipele.
mart ima oblik kruga
krug ima oblik krošnje
krošnja ima oblik pripadanja
ono ne zna za početke.
i tako uvijek iznova
slušam tu malu tišinu
kako nestaje u drugoj tišini
malu pjesmu
kako je preplavljuje druga pjesma.

a krošnja vrisne svoje ruke
i samo je još ponekad krug
ja sam i dalje čovjek tišine
kojeg zateže obraz šutnje.

(2015.)