Predrag Finci: Knjige skitnice

1-a-sk

Knjige skitnice

Moje su se knjige
Dugo zadržale u birtiji
Drugima se predstavljale
Svuda, s mnogima
sjedile
pile
pričale
dokazivale
galamile
a i tiho kazivale
udvarale
zaljubljivale
Svašta naokolo radile.

Sad se tek kući vratile.
Žurim da ih napišem
ako im je do toga.

Iako, priznajem,
one me same guraju
Hoće reći svoje
Dosadne kao i ranije.

Oglasi