Predrag Finci: Kao da

bedcc044-4bb7-4c9f-aa17-007aada82e2f-image

Kao da

Kao da se ništa nije dogodilo,
A sve ipak drukčije.
Kao da je sve kao što je bilo
A odjednom ovako.
Kao da nije prošlo jučer
Raspričali se
kako je
gdje je
što je bilo
što je moglo
što nije
u priči se zanijeli
pobrojali one koji jesu
vratili one koji nisu
sve poredali
kao da je kao onda
kao kad smo
kao što smo
Samo se nije lako svega sjetiti
A ni do autobusa.