Odred Sveti Gay

1-a-osg

Posljednje dane obilježila su dva suprotna stremljenja: jedno, navodno liberalno, opire se uvođenju jednomjesečne vojne obuke; drugo, navodno konzervativno, opire se javnom okupljanju LGBT populacije. Mislim da imam riješenje!

Piše: Romano Bolković

Kad bismo imali obrazovanje u kojemu prvašić i rektor znaju da je rak skriven u danu kojemu je naziv utorak, mogao bih slobodno kazati: svi znate za ἱερός λόχος τών Θηβών, je li tako.

Ali, budući da je ovo Hrvatska, morat ću ipak objasniti da je riječ o Svetoj četi Tebe, koju je osnovao Gorgida, moguće po Platonovom naputku iz Gozbe, a činilo ju je 150 parova ljubavnika, budimo sasvim otvoreni – pedera.

Ta je elitna postrojba raznijela Spartu kod Leuktre, zahvaljujući vojnom geniju Epaminonde, koji je ojačao lijevi bok klasične falange – desni je uvijek bio snažniji iz jednostavnog razloga: dešnjaci su u većini, pa je i oružje u toj ruci – i tamburala je sve živo i potom mrtvo sve dok nisu naišli na Filipovo lukavstvo, Aleksandrov genij i civilizacijsku prednost makedonske falange.

Zašto je ta četa bila toliko snažna?

Fedar u SImpoziju to objašnjva srpski, da ga ceo svet mjerodavno otada razume:

“Kad bi se, dakle, moglo udesiti da se država ili vojska sastavi samo od ljubavnika i ljubimaca, onda ne bi niko bolje boravio u svojoj državi nego ovi koji bi se uzdržavali od svih sramota i nadmetali se jedni s drugima za svaku lepotu; i boreći se jedni do drugih, takvi ljudi, pa da ih se i samo malen broj, pobedili bi, tako reći, ceo svet. Jer, čovek koji ljubi zacelo bi teže podneo da ga vidi njegov ljubimac kako je ili pobegao iz borbenog položaja ili odbacio oružje, nego da ga u tome vide svi ostali; i voleo bi mesto toga i više puta poginuti; a tek ostaviti svoj ljubimca ili mu ne pomoći kada je u opasnosti – niko nije takva strašivica da ga ne bi sam Erot oduševio za junaštvo, tako da bude jednak sa onim koj i je najbolji junak po prirodi.”

Ergo, kao izlaz iz nedaće i rješenje predlažem dijalektičko jedinstvo ljubavi (ne diskriminiram lezbijske parove, zašto bi samo muškarci služili vojsku?) i mržnje (omraznut vojni rok koji nas priprema in ultima linea za mržnju, za ubijanje drugoga): mi smo ionako skloni obogotvorenju javnoga diskursa, pa osnujmo Sveti stroj (nekako četa ovdje ne bi pasala, kaj ne) istospolnih ljubavnika: Sveti Gay Odred.

OK, postoji problem se javlja kad drugi vidi u meni “nešto više od mene samoga” – tada je široko otvorenput za paradoksalni kratki spoj između ljubavi i mržnju za koji je Lacan skovao neologizam l’hainamoration, ali to će nam Žižek riješiti.

Baš me zanima vaše mišljenje. Ne, stvarno, ne zajebavam, zanima me. Ma gle ih sad, zaista, ne zezam, stvarno.

Oglasi