Predrag Finci: JER

Fotografija: Boris Štajduhar

Fotografija: Boris Štajduhar

Jer

Jer sam se rodio tamo gdje sam se rodio, odrastao kako sam odrastao,
postao ono što sam postao.
Jer sam mislio ovo ću, mislio ono ću, a bilo kako je bilo, nikako drukčije.
Jer sam vjerovao ono što sam vjerovao, nadao se onome čemu sam se nadao, sanjao ono što sam sanjao, a onda se desilo ono što se desilo.
Jer sam, je li, eto tako, pa mi je ovako.
A moglo je i gore, da se desilo ranije.

Oglasi