Marijan Grakalić: Malj za vještice

slikovnost: henri matisse

slikovnost: henri matisse

Malj za vještice (Maleus malificarum)

Alica, Margareta, Dragica, Elizabeta,
Marica, Jelena, Uršula, Kata, Barbara,
Rubinijeva udova, žena carinika, kći
šoštara, supruga Petra, Grgureva s Griča

Blagoslovljene bile među ženama
i sada i u času strašne smrti vaše
podlo se to nečista narav svetila
na krv u vjeri stavljajući muku
– kako maljem nevinost ruke tuku.

Kažnjava tko je zao želeći žarko
i bez milosti pune, lomače i muke
za slabije il tek druge, a vrijeme
šutnjom utrobe svoje moli za nas
grešnike, jer tišine, sve previde.

Alica, Margareta, Dragica, Elizabeta,
Marica, Jelena, Uršula, Kata, Barbara,
Rubinijeva udova, žena carinika, kći
šoštara, supruga Petra, Grgureva s Griča

Oglasi