Dejan Jović: Jugoslavija država koja je odumrla

Naslov: Jugoslavija – država koja je odumrla: Uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije (1974 – 1990)
Autor: Dejan Jović
Izdavač:Prometej