Hitlerov dječak

1. a. ht

Hitlerov dječak Quex, njemački igrani film (1933.) Hansa Steinhoffa snimljen po istoimenom romanu K.A. Schenzingera; s Heinrichom Georgeom, Bertom Drews, Clausom Clausenom.Zza distribuciju bio je označen kao „od osobite umjetničke vrijednosti“; premijera: München 16.9.1933. (u prisustnosti Adolfa Hitlera). Svrha filma bila je psihološko preuzimanje njemačke omladine u nacionalsocijalistički pokret.

Kao povijesni uzor za Quexa uzet je Hitlerov dječak (pripadnik Hitlerove omladine) Herbert Norkus, koji je za Hitlerjugend trebao imati sličnu ulogu kao Horst Wessel za Jurišni odred SA. Kako piše „Filmski list Reicha“, s „krvnom žrtvom“ malog Quecksa, koji se uprkos svim otporima roditeljske kuće probija na stranu nacionalsocijalizma, prizivana je „nesalomljivost duha“ što „na život ili smrt stoji uz Vođu i domovinu“ jer se: „odrekao nedostojne demokratske prošlosti“. Film uokviruje himna Hitlerjugenda „Pred nama leprša naš barjak“ (Baldura von Schiracha).

——————————————————–

Grosses Lexikon des Dritten Reiches /Veliki leksikon Trećeg reicha/, ur. Christian Zentner i Friedemann Bedürftig, Südwest Verlag, München 1985.Prijevod: Nenad Popović

Nap. prev. Usporedi: