Aleksandar Blok: DANAS SI IŠLA POSVE SAMA

1. a. vib

DANAS SI IŠLA POSVE SAMA

Danas si išla posve sama,
I ja ne vidjeh Tvojih čuda.
Na gorskom Tvome visu, tamo,
Zupčasta šuma bješe svuda.
I ta šuma krošanja zbitih,
I ti putovi gorski tmasti
Smetahu mi se s neznanim sliti
I plavetnilom tvojim cvasti.

 

Oglasi