KOJI JE VAŠ PARTIZANSKI NADIMAK?

1. a. nadimak 1

Da su partizani jednostavno voljeli nadimke svjedoče popisi narodnih heroja u povijesnim udžbenicima sa kojih strše čudnovati dodaci imenima. Čak i ako ne volite partizane, voljet ćete svoj partizanski nadimak! Saznajte ga odmah u još jednom nadasve preciznom testu. (Izvor: Tabure)

1. a. nadimak