Mate Turić – Kameno jedro transcendencije, izložba u Galeriji Osmijeha u Radićevoj ulici

1. a. jedro

Piše: Marijan Grakalić

Jednostavnost u skulpturama akademskog kipara Mate Turića (Mata Croata) neće promijeniti smjer vjetra, ali su zato njegova kamena jedra zasigurno došla do željenog odredišta, do jedinstvena nivoa i tehnički usavršena kiparskog izraza u modernom kiparstvu u nas.

Snažna i dojmljiva reduciranost kamene figure, pri čemu se ostavlja i koristi prostor i za raznovrsne teksture i obrade kamene plohe, posjeduje zavodljivost koja ponajprije naglašava umjetničku potragu za transcendentnim ciljem. Za mitskom lukom ili onim netaknutim morem gdje se osamljena figura čovjeka (jedra) u prožimanju s golemim prostorom svijeta (svijetla, zraka, obale, neba) izdiže u prostornom horizontu sa svojom sveukupnom duhovnom i umjetničkom vertikalom. Upravo ta pozicija uspravnosti i prkosa u odnosu na horizontalni ambijent prirode sadrži potrebni dinamizam i dramatičnost što Turićevim kamenim skulpturama daje onaj potreban okus magijske poetike koja u sebi veže kako unutarnje duhovne nemire, pustolovinu i želju za nadilaženjem s naslućenim okusom beskraja i neprolaznosti skrite u kamenu.

Turić se svojom izložbom kamenih jedara predstavlja ponajprije kao post-modernista kojem nije strana ideja misije koju umjetnost može sadržavati, što je očito već po monumentalnoj estetici i ikonografiji njegovih skulptura. U njoj se jasno zrcali umjetnička i ljudska aura čija je simbolika otvorena i narativna, ponekad gotovo ilustrativna, ali zato ne i manje upečatljiva. Na taj se način pomalo provokativno ispituje sadašnja situacija u odnosu na relikte savršenstva (figuralne i duhovne, itd.) iz prošlih vremena. Njihovim reduciranjem i obradom što ne ukida bezbrojna klasična značenja i poređenja, i dakako određenom razgradnjom, stvara se nova estetska konstrukcija u kojoj se ponovo prekoračenjem pojavne datosti izražavaju apstraktne, neodređene, nematerijalne ideje univerzalna prapočela i njegovih vjetrova, bura i orkana.

Umjetnička darovitost se iskazuje u primjerima kamenih jedara mogućnosti beskrajne reinterpretacije, igre, duhovitosti, pa čak ponegdje i gotovo kultnoga citiranja vjerskih i idejnih sadržaja prisutnih i inače na suvremenoj vizualnoj sceni. Pri tome elegantna čistoća izraza i poznavanje materijala doprinose općem dojmu transcendentne dinamike kojom plovi Turićeva flota kamenih skulptura. Jedra su zastave beskraja koja čak i bosonoge ljude odnose dalje prema njihovoj intimnoj Itaki, prema zavičaju u kojemu se sve sile obnavljaju i postaju simboli onog što život suptilno, metaforički i ikonički jeste – hodočašće.

Mate Turić (1987.). Akademski kipar. Završio je srednju školu za klesara u Pučišćima na otoku Braču, te Likovnu akademiju u Širokom Brijegu. Sudjeluje u radovima obnove zagrebačke katedrale. Izlagao je kamene reljefe u Narodnoj knjižnici u Vrbovcu (2009.). 2010. samostalno izlaže u Pučkom otvorenom učilištu u Imotskom. Sudjelovao je na međunarodnim izložbama grafika: Cadaques, Taller Galeria Fort (Španjolska), 29th Mini print international of Cadaques, Wingfield (Engleska), Pineda de Mar, Barcelona (Španjolska) i drugima. Drugu samostalnu izložbu imao je 2011. godine na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu.